Tips voor het buitenonderhoud
Stallen, mestsilo’s, afrasteringen, damhekken en schuren.

De Temperatuur.
De temperatuur waarop het beste geschilderd kan worden is ca. 15°C. De minimale temperatuur is ca. 5°C. Wanneer de buitentemperatuur zo koud is, wordt aangeraden om de verf iets (extra) te verdunnen zodat de verf iets vloeibaarder wordt. Ook zal de droogtijd aanzienlijk verlengd worden, dus breng niet te snel de volgende laag op. Luchtvochtigheid is  misschien nog wel een belangrijkere factor in de droogtijd.
Temperaturen boven de 25°C zorgt voor een extra snelle droogtijd van de verf, hierbij kunnen problemen ontstaan zoals kwaststrepen of blaasjes.

Verouderde zwarte teerlagen

Objecten zoals houten schuren, loodsen en schuttingen welke in het verleden met een teerproduct zijn behandeld adviseren wij nu met Tenco Houtcoat zwart te behandelen. Altijd de eerste laag verdunnen met 10% terpentine voor een betere hechting.
Voor metaal voorheen behandeld met teerproducten adviseren wij nu te behandelen met Tenco IJzercoat zwart.

Verouderde bruine carbolineum
Vele objecten zoals schuren, loodsen en schuttingen welke in het verleden met bruine carbolineum zijn behandeld zijn hierdoor reeds geconserveerd tegen houtrot en schimmels en kunnen nu worden onderhouden met TencoPracht carbobruin.
Indien nieuwe onbehandelde delen bij reparatie moet worden toegepast adviseren wij geïmpregneerd hout te gebruiken.
TencoPracht carbobruin kan donkerder (zwarter) worden gemaakt met 10 tot 50% toevoeging van Tenco Houtcoat zwart.

Metalen hekwerk en landbouwwerktuigen.
Voor onderhoud of nog onbehandeld metaal adviseren wij na het ontvetten, ontroesten en schuren te schilderen met Tenco Ferro roestwerende ijzerverf.
Een ijzersterke verf met "ingebouwde" menie, zodat voorbehandeling met menie of andere grondlaag overbodig is.

Silo's
Om beton en metaal te beschermen tegen aantasting door zuren van sleuf- en andere silo's waarin veevoeder wordt opgeslagen adviseren wij Tenco Bitumen silolak te gebruiken.
Na schoonmaken de eerste laag verdund met 10% terpentine aanbrengen voor een betere hechting daarna een tweede laag onverdund aanbrengen.
Ook geschikt voor drinkwaterbakken.